Exkl. moms|Inkl. moms

Sparade favoriter

Dina sparade favoriter läggs här

VArukorgen är tom

0

Hållbarhetsstrategi

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Vi behöver leva på ett sätt idag som främjar att framtida generationer får samma möjligheter som vi.


De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.


Nedan hittar du vår Hållbarhetspolicy för 2024. Vi vill med vår Hållbarhetsstrategi stödja FN:s globala mål där L.Brador fokuserar särskilt mycket på följande:  

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi strävar efter långvariga samarbeten med ett fåtal leverantörer. Det ger oss möjlighet att påverka och förbättra både arbetsvillkor och arbetsmiljö och dessutom hjälpa till med vidareutveckling. Det handlar om vårt ansvar och andras säkerhet under hela livscykeln. Alla ska vara trygga och säkra på sin arbetsplats!

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Den största påverkan på miljön sker vid konsumtion och produktion av textilier. Arbetskläder för oss ska hålla länge både ur kvalitetssynpunkt, och vad gäller en tidlös design. Därav lägger vi stor vikt vid att arbeta med ett ansvarfullt produktionsled, flertalet tester under utvecklingen och att hela tiden ständigt arbeta nära våra kunder. Detta för att skapa rätt erbjudande utifrån marknadens behov.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vår strävan är att minska utsläpp vid produktionsprocesser och transport genom att granska våra leverantörsled och planera våra transporter. Kärnan för oss handlar om att göra det möjligt tillsammans och genom samarbeten minska vår inverkan på miljön.