Exkl. moms|Inkl. moms

Sparade favoriter

Dina sparade favoriter läggs här

VArukorgen är tom

0

KVALITETskrav

Våra arbetskläder ska hålla en hög kvalitet under så lång tid som möjligt. Testning är därmed en naturlig del av vår produktutvecklingsprocess för att säkerställa att alla material och färdiga plagg lever upp till våra högt satta kvalitetskrav. Som bas har vi utarbetat en Quality manual som definierar våra produkt/produktionskrav.


Plaggen testas genom våra egna testpiloter i form av bärartester ute på fältet, av våra leverantörer, i vårt eget labb i 

Ulricehamn och hos extern part.


I vårt labb i Ulricehamn har vi bland annat Martindale-maskinen. Där testar vi en av de viktigaste parametrarna vid val av material, slitstyrka. Tester görs enligt standard där materialet slits mot ull men vi har även valt att slita mot sandpapper för att simulera vad våra plagg utsätts för i verkligheten och därmed få ett ännu bättre riktvärde. Varje produktion av material testas för att säkerhetsställa att vi håller en jämn kvalitet över tid.

L.Brador strävar alltid efter ett så långt livscykelperspektiv som möjligt.

Elin Lundström, Concept manager


Kontroller av plagg görs löpande genom hela produktionsflödet för att upptäcka samt åtgärda eventuella avvikelser. Vi gör även en slutlig kvalitetsinspektion i produktion, där en extern part besöker fabriken och ett större antal plagg kontrolleras utifrån satt standard för inspektion. När plaggen sedan kommer till vårt lager gör vi även en egen ankomstkontroll för att säkerhetsställa kvaliteten. 

TA HAND OM DITT PLAGG

Det viktigaste vi kan göra är att använda det vi har så länge det är möjligt. Vår del handlar om att utveckla plagg som håller länge och din del är att ta hand om plagget.


Våra kunders feedback och åsikter är viktiga för oss. I de fall plagget ej har levt upp till förväntningarna, undersöker vi orsaken till reklamationen och försöker förstå vad det är som har hänt och hur vi undviker att det sker igen. Det är en naturlig del av vår produktutvecklingsprocess. 

FÖrvaring

När du inte använder dina arbetsplagg 

förvara dem tvättade, på en ren, 

torr och mörk plats.

har ditt plagg

GÅTT SÖNDER?

går det att laga? Kontakta oss så undersöker vi tillsammans om det är möjligt att laga, byta dragkedja eller liknande.