Exkl. moms|Inkl. moms

Sparade favoriter

Dina sparade favoriter läggs här

VArukorgen är tom

0

Certifieringar

Våra produkter uppfyller högsta standard inom säkerhet och skydd. Nedan är förklaringar till alla standarder för våra produkter.

EU-försäkran om bestämmelser

En 342

Skyddskläder mot kyla. Krav ställs på isolationsförmåga samt luftgenomsläpplighet. Kalla miljöer kännetecknas av kombinationen av fukt och vind med temperatur under -5°C.

En 343

Plagg certifierade enligt EN 343 skyddar bäraren mot regn och väta. Standarden uppdaterades till en ny version under 2019, med tillägg av en ny klass: 4 (tidigare klass 1-3) för både vattentäthet och ånggenomsläpp samt ett valfritt test av färdigt plagg i regntorn. Klasserna för skydd mot inträngande vatten (vattentäthet) är samma som i tidigare version, där tillägget av klass 4 kräver högre resultat. Klasserna för andasförmåga (motstånd mot vattenånga) har justerats något vid tillägget av klass 4. Krav och tester på tyger och sömmar för bland annat vattentäthet, ånggenomsläpp och rivstyrka.

 • X - Skydd mot inträngande vatten – vattentäthet. Klass 1-4 (där 4 anger bästa skydd mot regn/vatten).
 • Y - Motstånd mot vattenånga - andasförmåga (Ret). Klass 1-4 (där klass 4 anger bäst andasfunktion).
 • R - Färdigt plagg testats i regntorn, valfritt.

(X - betyder att plagget inte har testats)

En ISO 20471

Hi-Vis certifierade plagg delas in i tre olika klasser, utifrån hur väl bäraren syns. Plaggen har fluorescerande ytor och reflexer som uppfyller certifieringskraven på design t ex minsta bredd på reflex ska vara 50 mm. Materialen testas före och efter tvätt, 5 tvättar är

minimum och om plagget testats och godkänts för ett högre antal tvättar ska detta anges på tvättrådet.

Standarden EN 471 uppdaterades 2013 till EN ISO 20471 och krav på bland annat maximalt antal tvättar lades till. 

Klass 1

Plagg försedda med fluorescerande material, med en yta av minst 0,14 m2 och reflexer med en yta av minst 0,10 m2, för användning där det krävs lägsta certifierade nivån på synbarhet.

Klass 2

Plagg försedda med fluorescerande material, med en yta av minst 0,50 m2 och reflexer med en yta av minst 0,13 m2, för användning där kravet på synbarhet inte är lika hög som i klass 3.

Klass 3

Plagg försedda med fluorescerande material, med en yta av minst 0,80 m2 och reflexer med en yta av minst 0,20 m2, för användning där det krävs högsta nivån för synbarhet. Skyddsplagg ska täcka torson och minst ha ärmar eller hellånga byxben. Reflexen ska gå runtom torso och ärm eller ben. 

EN 1150

Synlighetshöjande skyddskläder. Kläder med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk. Krav ej lika hårda som EN 471. I standard EN 1150 finns inga klasser.

Uppdateras under 2020 till en ny standard -> EN 17353:2020, standard EN 1150 gäller tom augusti 2023. 

En 17353

Kläder med god synbarhet för medelhög risk. Denna klädsel är avsedd för situationer med medelhög risk Den är inte avsedd för högrisksituationer som omfattas av EN ISO 20471. Finns 3 olika typer:


A – För ökad synlighet under dagtid med hjälp av fluorescerande material.

B – För ökad synbarhet under mörka förhållanden med hjälp av reflexer:

  • B1 – Fritt hängande.
  • B2 – runt armar eller ben.
  • B3 – runt torso eller runt torso och ben/armar.
AB – för ökad synlighet under ljusa och mörka förhållande, med hjälp av fluorescerande material och reflexer:
  • AB2 – runt armar och ben.
  • AB3 – runt torso eller runt torso och ben/armar.

EN 14404

Standarden för knäskydd. Standarden fastställer minimikrav för dimensioner samt mekaniska krav som genomträngningsmotstånd och kraftfördelning.

EN ISO 13982 - 1(2)

typ 5

Torrpartikeldräkter. Dräkter som skyddar mot farligt damm och torra partiklar.                                                                                                                      

EN 13034

typ 6

Skyddsdräkter mot begränsat stänk. Skyddsdräkter mot begränsat stänk av flytande kemikalier i vätskeform, där ingen riktad stråle finns och ingen risk för att vätska ansamlar sig på dräkten men där det kan finnas fin dimma av droppar i luften.