Exkl. moms|Inkl. moms

Sparade favoriter

Dina sparade favoriter läggs här

VArukorgen är tom

0

medlemsskap

Kemikaliegruppen Logo

kemikaliegruppen

Avsikten är att gemensamt motverka förekomst av oönskade kemikalier i våra produkter. Nätverket drivs av RISE tillsammans med medlemsföretag, forskningsaktörer och myndigheter.


Genom medlemskap i Kemikaliegruppen får vi tillgång till information inom kemi- och miljörelaterade frågor rörande textil. Med hjälp av omvärldsbevakning och nätverk, praktiska verktyg som uppdateringar om relevant lagstiftning och nyheter inom området kemikalier i varor och substitution. 

Textile & fashion 2030 logo

textile & fashion 2030

Nationell plattform för hållbart mode och hållbara textiler. Sveriges regering gav Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030. Uppdraget drivs av Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden, Svensk Handel och TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.


Fokusområden är att utveckla nya affärsmodeller, att få produktion och övrig verksamhet fri från hälso- och miljöskadliga ämnen, att förbättra energieffektiviteten i sektorn och att främja en övergång till cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa ett cirkulärt kretslopp för textil- och modesektorn. 

Teko logo

teko - miljögrupp

TEKO:s miljögrupp är ett nätverk där medlemsföretagen träffas och diskuterar aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor.


Områden som diskuteras är bland annat REACH, hållbara material och förpackningar, miljömärkningar och tillståndsprocesser. Samt kommande övergripande lagstiftning som berör textil. 

SIS/TK 402 - Skyddskläder

Vi är kommittédeltagare i SIS/TK 402 – Skyddskläder. Den svenska kommitténs syfte är att bevaka och påverka fortsatt utveckling av både europeiska och internationella harmoniserade standarder inom området skyddskläder.


Kommittén arbetar både med standarder för yrkesbruk, som varselkläder, kemskydd, knäskydd och liknande. Standarderna som utarbetas inom kommittén används vid typprovning och CE-märkning enligt PPE förordningen om personlig skyddsutrustning.