Eks. mva|Inkl. mva

Sparade favoriter

Dina sparade favoriter läggs här

VArukorgen är tom

0

medlemsskap

Kemikaliegruppen Logo

kemikaliegruppen

Hensikten er å i fellesskap motvirke tilstedeværelsen av uønskede kjemikalier i våre produkter. Nettverket drives av RISE sammen med medlemsbedrifter, forsknings-aktører og myndigheter.Gjennom medlemskap i Kemikaliegruppen får vi tilgang til informasjon om kjemi- og miljøspørsmål knyttet til tekstiler. Ved hjelp av global overvåking og nettverksbygging, praktiske verktøy som oppdateringer om relevant lovgivning og nyheter innen kjemikalier i varer og substitusjon.

Textile & fashion 2030 logo

textile & fashion 2030

Nasjonal plattform for bærekraftig mote og bærekraftige tekstiler. Den svenske regjeringen ga Universitetet i Borås i oppgave å etablere og lede Textile & Fashion 2030. Oppgaven drives av Smart Textiles, en del av Science Park Borås ved Universitetet i Borås, i samarbeid med Textile University, Swedish Fashion Council, RISE forskningsinstitutter i Sverige, svensk handel og TEKO, Sveriges tekstil- og motefirma.
 


Fokusområder er å utvikle nye forretningsmodeller, å gjøre produksjon og annen virksomhet fri for helse- og miljøskadelige stoffer, å forbedre energieffektiviteten i sektoren og å fremme en overgang til en sirkulær økonomi. Målet er å skape en sirkulær syklus for tekstil- og motesektoren.


Teko logo

teko - miljØgruppen

TEKOs miljøgruppe er et nettverk hvor medlemsbedrifter møtes og diskuterer aktuelle miljø- og bærekraftspørsmål.
 


Områder som diskuteres inkluderer REACH, bærekraftige materialer og emballasje, miljømerker og tillatelsesprosesser. Samt kommende omfattende lovgivning som berører tekstiler.

SIS/TK 402 - Verneklær

Vi er komitédeltakere i SIS/TK 402 - Verneklær. Formålet med den svenske komiteen er å overvåke og påvirke den fortsatte utviklingen av både europeiske og internasjonale harmoniserte standarder innen verneklær.
 


Utvalget arbeider både med standarder for profesjonell bruk, som varselbekledning, kjemikaliebeskyttelse, knebeskyttelse og lignende. Standardene utviklet i komiteen brukes til typeprøving og CE-merking i henhold til PPE-forskriften om
personlig verneutstyr