Eks. mva|Inkl. mva

Sparade favoriter

Dina sparade favoriter läggs här

VArukorgen är tom

0

BÆREKRAFTSTRATEGI

Agenda 2030 og de globale målene har som mål å skape bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling betyr å tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner til å tilfredsstille sine behov. Vi må leve i dag på en måte som fremmer at fremtidige generasjoner har de samme mulighetene som oss.

De tre dimensjonene av bærekraftig utvikling, det vil si de økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjonene, gjennomsyrer målene for å skape en bærekraftig, inkluderende og rettferdig utvikling for alle.


Nedenfor finner du vår Bærekraftspolicy for 2024.Vi ønsker med vår bærekraftstrategi å støtte FNs globale mål, der L.Brador særlig setter
søkelys på følgende:

Globale mål no 8

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Vi tilstreber langsiktige samarbeid med noen få leverandører. Det gir oss mulighet til å påvirke og forbedre både arbeidsforhold og arbeidsmiljø og også bidra til videre utvikling. Det handler om vårt ansvar og andres sikkerhet gjennom hele livssyklusen. Alle skal være trygge på sin arbeidsplass!

Globale mål nr 12

ansvarlig forbruk og produksjon

Den største påvirkningen på miljøet skjer ved forbruk og produksjon av tekstiler. Arbeidsklær for oss skal vare lenge både fra et kvalitetssynspunkt, og med tanke på et tidløst design. Dette er grunnen til at vi legger stor vekt på å jobbe med en ansvarlig produksjonslinje, utallige tester under utvikling og hele tiden jobbe tett med våre kunder. Dette for å skape det riktige tilbudet
ut fra markedets behov.

Globale mål no 13

stoppe KLIMAendringene

Vårt mål er å redusere utslipp under produksjonsprosesser og transport ved å gjennomgå våre forsyningskjeder og planlegge våre logistikk-prosesser. Kjernen for oss handler om å gjøre det mulig sammen og gjennom samarbeid å redusere vår
påvirkning på miljøet