Excl. VAT|Incl. VAT

Sparade favoriter

Dina sparade favoriter läggs här

VArukorgen är tom

0

PRIVACYBELEID

Bergman & Beving Safety AB ("B&B Safety" of "wij"), en alle bedrijven die behoren tot de B&B Safety Group, verwerken persoonsgegevens van personen die onze digitale platforms en diensten bezoeken en gebruiken. B&B Safety beschermt de persoonlijke levenssfeer en streeft naar een hoog niveau van bescherming bij alle verwerkingen van persoonsgegevens. Alle omgang met persoonsgegevens binnen B&B Safety is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 


Dit privacybeleid beschrijft hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en is van toepassing op alle websites, mobiele apps en platforms van B&B Safety op sociale media (hierna "digitale kanalen").

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een levende fysieke persoon. Dit betekent dat gegevens zoals bijvoorbeeld naam en contactgegevens persoonsgegevens zijn.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN HOE WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wanneer u ons bezoekt/gebruikt of met ons communiceert via onze Digitale Kanalen, kunnen we informatie over u verzamelen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, mobiel nummer en geografische locatie. Als u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, deelneemt aan prijsvragen en dergelijke, kunnen eventuele aanvullende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, ook worden verwerkt. De persoonsgegevens worden verzameld (i) om met u te kunnen communiceren, (ii) om marketingactiviteiten te beheren, en (iii) om onze Digitale Kanalen en de platforms waarop ze worden aangeboden te onderhouden, te ontwikkelen en te verbeteren.

DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij handhaven een hoog niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben daartoe passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging.

BEPERKINGEN VAN OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen externe partners inhuren om namens ons taken uit te voeren, zoals hulp bij marketing, gegevensanalyse en het verlenen van diensten. Het uitvoeren van deze taken kan ertoe leiden dat onze partners, zowel binnen de EU als buiten de EU, toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Bedrijven die namens ons omgaan met persoonsgegevens zijn altijd verplicht om te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens. We kunnen persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden, zoals de politie of andere autoriteiten, in het geval van een strafrechtelijk onderzoek of als we anderszins verplicht zijn dergelijke informatie te verstrekken op grond van de wet of besluiten van de bevoegde autoriteit. We zullen uw persoonlijke gegevens in geen enkele mate verkopen of anderszins vrijgeven, anders dan hierin beschreven.

EXTERNE LINKS

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt binnen onze Digitale Kanalen. Onze Digitale Kanalen kunnen soms links bevatten naar externe websites of diensten waarover wij geen controle hebben. Als u een link naar een externe site volgt, wordt u aangemoedigd om het privacybeleid te lezen dat van toepassing is op de betreffende webpagina.

RECHT OP INFORMATIE

U hebt te allen tijde het recht om te verzoeken dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, en we zullen dit doen tenzij er een wet of andere bepaling is die ons verplicht om door te gaan. Neem in dat geval contact met ons op via personuppgifter@bbsafety.com. Ook heeft u eenmaal per jaar het recht om, op een door u ondertekend schriftelijk verzoek, inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd en eventuele onjuiste gegevens te laten corrigeren. In het geval van dergelijke verzoeken zullen we de identiteit van de aanvrager bepalen voordat we het verzoek verwerken.

WAAROM WE COOKIES GEBRUIKEN

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan een website op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies helpen onze Digitale Kanalen om je apparaat te herkennen en om informatie over je bezoek te onthouden (zoals gewenste taal, lettergrootte en andere instellingen).

HOE U HET GEBRUIK VAN COOKIES WEIGERT

U kunt het gebruik van cookies weigeren door bepaalde instellingen in uw browser aan te passen of te selecteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk enkele handige functies verliest, zoals personalisatie van het digitale kanaal en "onthoud mij-functies".

CONTACTGEGEVENS

Bergman & Beving Safety AB, of indien van toepassing andere bedrijven in de Bergman & Beving Safety AB Group, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of om een andere reden contact met ons wilt opnemen over persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via personuppgifter@bbsafety.com.