Teknisk info

Størrelsesguide

Stor, liten eller midt i mellom? Vi synes det er en selvfølge at dine klær sitter komfortabelt og pent. Glem ikke at flere av våre bukser er nedlegningsbare med 5 cm. Har du normalt C150 kjøper du bare en C50 og legger den ned med en enkel spretting. Sjekk vår størrelsesguide for å sørge for at du kjøper riktig størrelse!

Se størrelsesguiden her

EN-standard beskyttelsesklær

EN 342

Beskyttelsesklær mot kulde. Krav stilles til isolasjonsevne samt luftgjennomtrengelighet. Kalde miljøer kjennetegnes av kombinasjonen av fuktighet og vind med temperatur under -5°C.


EN 343

Basiskrav for regnklær stiller krav til bl.a. vanntetthet, pusteegenskap, rivestyrke og slitestyrke. Det øverste sifferet viser klassen på plaggets vanntetthet (max. 3). Det nedre siffer viser klassen på plaggets fuktgjennomslipp (max 3).


EN 471

Beskyttelsesplagg med økt synbarhet. Varselplaggene har fluorescerende stoff og reflekser som oppfyller sertifiseringskravene til design i samsvar med 3 ulike klasser.

Klasse 1

Beskyttelsesplagg utstyrt med fluoriserende stoff, med en overflate på minst 0,14 m² og reflekser med en overflate på minst 0,10 m², for bruk der det kreves laveste nivå for synlighet.

Klasse 2

Beskyttelsesplagg utstyrt med fluoriserende stoff, med en overflate på minst 0,50 m² og reflekser med en overflate på minst 0,13 m², for bruk der kravet til synlighet ikke er like høyt som i klasse 3.

Klasse 3

Beskyttelsesplagg utstyrt med fluoriserende stoff, med en overflate på minst 0,80 m² og reflekser med en overflate på minst 0,20 m², der det kreves høyeste nivå for synlighet.


EN ISO 20471

Beskyttelsesplagg med forhøyet synbarhet. Varselplaggene har fluoriserende overflater og reflekser som oppfyller sertifiseringskravene til design i henhold til tre ulike klasser, samt testes før og etter vask. 5 vask er minimum og om plagget testes og godkjennes for et høyere antall vask skal dette angis på vaskeetiketten.

Klasse 1

Beskyttelsesplagg utstyrt med fluoriserende stoff, med en overflate på minst 0,14 m² og reflekser med en overflate på minst 0,10 m², for bruk der det kreves laveste nivå for synlighet.

Klasse 2

Beskyttelsesplagg utstyrt med fluoriserende stoff, med en overflate på minst 0,50 m² og reflekser med en overflate på minst 0,13 m², for bruk der kravet til synlighet ikke er like høyt som i klasse 3.

Klasse 3

Beskyttelsesplagg med fluoriserende vev, med en overflate på minst 0,80 m≤ og reflekser med en overflate på minst 0,20 m≤, der det kreves høyeste nivå for synbarhet. Beskyttelsesplagg skal dekke torso og minst ha armer eller lange bukseben. Refleksen skal gå rundt torso og arm eller ben. Minste bredde på refleksen skal være 50 mm.


EN 1150

Synlighetshøyende beskyttelseslagg. Ikke like strenge krav som EN 471. Klærmed god synbarhet for ikke yrkesmessig bruk. Ikke like strenge krav som EN 471. I standard EN 1150 finnes ingen klasser.


EN ISO 11611

Beskyttelsesklær for bruk ved sveisearbeide og likartet arbeide (tidligere EN 470). Tilpasset for sveisere og industriarbeidere.


EN ISO 11612

Beskyttelsesklær mot varme og flammer (tidligere EN 531). Sertifiserte og godkjente plagg som beskytter brukeren ved kontakt med varme og flammer. Tilpasset for industriarbeidere og elektrikere.


EN 1149

Beskyttelsesklær med elektrostatisk beskyttelse og minsket risiko for gnistdannelse. Plagget skal brukes som en del av et totalt jordet system for å unngå spenninger. Tilpasset der det er risiko for eksplosjon, f.eks. raffinerier.


EN ISO 14116

Beskyttelsesklær med begrensede egenskaper for brannspredning (tidligere EN 533). Sertifisert og godkjent plagg tilpasset industriarbeidere.


EN ISO 61482

Klær for beskyttelse mot termiske risker forårsaket av lysbuer. Tilpasset der det er risiko for at lysbuer kan oppstå.


EN 381

Beskyttelsesklær for håndholdte motorsager. Klassifiseres etter hvilken hastighet på motorsagkjeden de beskytter mot. Plagget klassifiseres også i forskjellig design. Design A og B er tenkt brukt i normalt skogsarbeide av professjonelle skogsarbeidere, som har stor erfaring og kompetanse på området. Design C dekker bena og skal brukes av personer som normalt ikke arbeider med motorsager eller i ekstraordinære situasjoner, f.eks. med arbeide i trær.


EN 14404

Standarden for knebeskyttelse. Standarden fastsetter minimumskrav for dimensjoner samt mekaniske krav som gjennomtrengningsmotstand og kraftfordeling.


EN 1073-2

Beskyttelsesklær mot radioaktive partikelformede forurensninger.


EN 14126

Beskyttelsesklær mot smittsomme stoffer.


DIN 32781

Beskyttelsesklær mot sprøytemidler.


EN 943

Type 1

Gasstette beskyttelsesdrakter. Høyeste beskyttelsesnivå der alle deler av drakten skal være helt gasstett og gi høyeste beskyttelse mot gjennomtrenging av kjemiske og biologiske stoffer samt mot væske- og gasformede industrikjemikalier, samt være meget motstandsdyktig mot mekaniske påvirkninger. Pusteluften skal gi overtrykk i hele beskyttelsesdrakten.
Underklasse 1a: Luftpakken er plassert på innsiden av beskyttelsesdrakten.
Underklasse 1b: Luftpakken er plassert på utsiden av beskyttelsesdrakten.
Underklasse 1c: Lufttilførselen skjer utenfra, f.eks. via luftslang.

Type 2

Ikke gasstette beskyttelsesdrakter. Beskyttelsesnivå der kravet til beskyttelse mot gjennomtrenging av kjemiske stoffer og industrikjemikalier tillater lavere konsentrasjoner enn for type 1. Drakten skal beskytte mot gjennomtrenging av væsker som spruter kraftig med lavt trykk fra ulike vinkler. Drakten skal være væsketett men behøver ikke være gasstett. Pusteluften skal gi overtrykk i hele beskyttelsesdrakten.


EN 14605

Type 3

Væsketette drakter - Drakter som kan beskytte mot sterke direkte stråler av kjemisk væske som f.eks sprut fra et munnstykke under trykk. Krever et beskyttende materiale (kjemikalieprøver iht. permeasjonstest EN 369) og forseglede sømmer.

Type 4

Sprutsikre drakter - Drakter som kan beskytte mot metning av kjemiske væsker, der væskevolumet bygges opp på drakten, ansamles og resulterer i væskeansamling. Krever et beskyttende materiale (kjemikalieprøver iht. permeasjonstest EN 369) og forseglede sømmer.


EN 13982 - 1(2)

Type 5

Drakter for tørre partikler - Drakter for beskyttelse mot farlig støv og andre tørre partikler.


EN 13034

Type 6

Drakter med begrenset sprutsikkerhet - Drakter for beskyttelse mot lett sprut avkjemiske væsker der det ikke er noen direkte stråle eller ansamling av væske på overallen, men der det kan finnes fin tåke av små dråper i atmosfæren.