Tekniset tiedot

Koko-opas

Suuri, pieni vai keskikokoinen? Meidän mielestämme pääsääntö on, että sinun vaatteesi istuvat hyvin ja tyylikkäästi. Älä unohda, että suurimmassa osassa housuistamme on pidennysvaraa 5 cm; jos käytät normaalisti C150 ja ostat C50, niin pidennät housuja helposti purkamalla. Katso koko-oppaamme, jotta löydät juuri sinulle oikean kokoiset housut!

Katso koko-opas täältä

Suojavaatteiden EN-standardit

EN 342

Suojavaate kylmää vastaan. Vaatimuksena lämmöneristävyys ja tuulenpitävyys. Kylmille ympäristöille tunnusomaista on kosteuden ja tuulen yhdistelmä sekä alle -5 ° C lämpötila.


EN 343

Sadevaatteiden perusvaatimukset määrittelevät vaatimukset mm. vedenpitävyydelle, höyrynläpäisylle, repäisynkestävyydelle ja kulutuksenkestävyydelle. Ylempi luku ilmoittaa vaatteen vedenpitävyyden (max 3). Alempi luku ilmoittaa vaatteen vesihöyrynläpäisevyyden (max 3).


EN 471

Suojavaate korkealla näkyvyydellä. Varoitusvaatteissa on fluorisoitu ulkopinta ja heijastimet, jotka täyttävät sertifioinnin vaatimukset kolmessa eri luokassa.

Luokka 1

Alimman tason näkyvyyttä vaativiin olosuhteisiin tarkoitetut suojavaatteet, joihin on käytetty vähintään 0,14 m² fluorisoitua kangasta ja vähintään 0,10 m² heijastinta.

Luokka 2

Vähäisempää kuin luokan 3 näkyvyyttä vaativiin olosuhteisiin tarkoitetut suojavaatteet, joihin on käytetty vähintään 0,50 m² fluorisoitua kangasta ja vähintään 0,13 m² heijastinta.

Luokka 3

Korkeimman tason näkyvyyttä vaativiin olosuhteisiin tarkoitetut suojavaatteet, joihin on käytetty vähintään 0,80 m² fluorisoitua kangasta ja vähintään 0,20 m² heijastinta.


EN ISO 20471

Erittäin näkyvä vaatetus. Huomiovaatteissa on fluoresoiva ulkopinta ja heijastimet, jotka täyttävät sertifiointivaatimukset, suunniteltu kolmen eri luokan mukaisesti, sekä testattu ennen ja jälkeen pesun. 5 pesua on minimi määrä, ja jos vaate on testattu ja hyväksytty korkeampien pesukertojen mukaisesti, mainitaan se vaatteen pesumerkinnässä.

Luokka 1

Alimman tason näkyvyyttä vaativiin olosuhteisiin tarkoitetut suojavaatteet, joihin on käytetty vähintään 0,14 m² fluorisoitua kangasta ja vähintään 0,10 m² heijastinta.

Luokka 2

Vähäisempää kuin luokan 3 näkyvyyttä vaativiin olosuhteisiin tarkoitetut suojavaatteet, joihin on käytetty vähintään 0,50 m² fluorisoitua kangasta ja vähintään 0,13 m² heijastinta.

Luokka 3

Vaate ommeltuna fluoresoivasta kankaasta, ulkopinta vähintään 0,80m m≤ ja heijastimet ulkopinnalla vähintään 0,20 m≤, kun vaaditaan korkeinta luokitusta näkyvyydelle. Vaatteen tulee peittää vartalo ja olla vähintään hihoilla tai pitkillä lahkeilla varustettu. Heijastimia tulee olla vartalon ympäri ja hihoissa tai lahkeissa. Vähimmäisleveys heijastimille on 50 mm.


EN 1150

Näkyvyyttä parantavat suojavaatteet. Muuhun kuin ammattikäyttöön Vaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin EN 471. Standardissa EN 1150 ei ole luokkia.


EN ISO 11611

Suojavaatteet hitsaukseen ja vastaavanlaisiin töihin. (aiemmin EN 470). Soveltuu hitsaajille ja teollisuustyöntekijöille.


EN ISO 11612

Suojavaatteet kuumuutta ja liekkejä vastaan. (aiemmin EN 531). Sertifioitu ja hyväksytty vaate, joka suojaa käyttäjää töissä kuumuudelta ja liekeiltä. Soveltuu teollisuustyöntekijöille sekä sähköasentajille.


EN 1149

Suojavaatteet elektrostaattisella suojalla ja kipinäsuojalla. Vaatetta tulisi käyttää maadoitettuna, jotta vältytään varauksilta. Soveltuu käytettäväksi, jos räjähdysvaaran riski on mahdollinen. Esim. Jalostamot.


EN ISO 14116

Suojavaate kuumuutta ja tulta vastaan. Rajoitetusti palavat materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatetus (aiemmin EN 533). Sertifioitu ja hyväksytty vaate, soveltuu teollisuustyöhön.


EN ISO 61482

Suojavaate valokaaren aiheuttamia lämpövaikutuksia vastaan. Soveltuu käyttöön, kun valokaarien syntymiseen on mahdollisuus.


EN 381

Suojavaatteet, jotka suojaavat käsinkäytettävän moottorisahan viiltoja vastaan. Suojavaate luokitellaan moottorisahan terän nopeuden mukaan.Vaatteet luokitellaan eri malleihin. Malli A ja B on tarkoitettu ammattimetsureille käytettäväksi tavallisissa puunhakkuutöissä. Malli C peittää koko jalan ja on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät normaalisti työskentele moottorisahan kanssa, muulloin kuin satunnaisesti, esimerkiksi puutöissä.


EN 14404

Polvisuojat suojaavat käyttäjää, kun hän on polvillaan.


EN 1073-2

Suojavaatteet radioaktiivisia hiukkaspäästöjä vastaan.


EN 14126

Suojavaatteet tarttuvia aineita vastaan.


DIN 32781

Suojavaatteet torjunta-aineita vastaan.


EN 943

Tyyppi 1

Kaasutiiviit kemikaalisuojapuvut. Korkein suojaustaso, jossa kaikki puvun osat ovat täysin kaasutiiviitä ja antavat parhaimman mahdollisen suojan kemiallisten ja biologisten aineiden, sekä nestemäisten ja kaasumaisten teollisuuskemikaalien tunkeutumisen vaatteen läpi. Kestää erittäin hyvin mekaanista rasitusta. Hengitysilma antaa ylipaineen koko suojavaatteelle.
Alaluokka 1a: Ilmapakkaus on sijoitettu suojavaatteen sisäpuolelle.
Alaluokka 1b: Ilmapakkaus on sijoitettu suojavaatteen ulkopuolelle.
Alaluokka 1c: Ilmapakkaus on sijoitettu suojavaatteen ulkopuolelle, esim. ilmaletkun kautta.


Tyyppi 2

Ei kaasutiiviit suojapuvut. Suojaustaso, jossa vaaditaan suojaa kemiallisten aineiden tunkeutumista vastaan tai teollisuuskemikaaleja, kestää alempaa pitoisuutta kuin tyyppi 1. Puku suojaa nesteiden tunkeutumiselta, kuten sellaisilta, jotka tulevat voimalla ja alhaisella paineella eri suunnista. Puvun tulee olla nestetiivis, mutta sen ei tarvitse olla kaasutiivis. Hengitysilman tulisi antaa korkeapaine koko suojapukuun.


EN 14605

Tyyppi 3

Suojaus nestemäisiä kemikaaleja vastaan - Puvut, jotka suojaavat voimakkailta ja suunnatuilta kemiallisten nesteiden suihkuilta, jotka voivat suihkuta esim. rikkoutuneesta putkesta paineenalaisena. Puvussa on oltava suojaava kudos (EN 369 - permeaatiotesti) ja nestetiiviit saumat.

Tyyppi 4

Suojaus nestemäisiä kemikaaleja vastaan -Puvut, jotka suojaavat kemiallisten nesteiden kyllästymiltä, kun neste kerääntyy puvun pinnalle ja aiheuttaa nestekasauman. Puvussa on oltava suojaava kudos (EN 369 - permeaatiotesti) ja nestetiiviit saumat.


EN 13982 - 1(2)

Tyyppi 5

Puvut kuivia hiukkasia vastaan. Vaaralliselta pölyltä/tomulta ja muilta kuivilta hiukkasilta suojaavat puvut.


EN 13034

Tyyppi 6

Kevyiltä kemiallisten aineiden roiskeilta suojaavat puvut olosuhteisiin, joissa ei esiinny suunnattua suihkuamista tai nestekasautumia haalarin pinnalle, mutta jossa voi esiintyä pienipisaraista sumua ilmassa.