Få vores nyheder på mail

Teknisk info

Størrelsesguide

Stor, lille eller midtimellem? Vi synes, at det er en selvfølge, at dit tøj sidder behageligt og pænt. Husk, at flere af vores bukser kan lægges 5 cm ned. Har du normalt C150, køber du bare C50 og lægger dem ned med en enkel opsprætning. Tjek vores størrelsesguide for at sikre, at du køber den rigtige størrelse!

Se størrelsesguiden her

EN-standard beskyttelsesbeklædning

EN 342

Beskyttelsesbeklædning mod kulde. Der stilles krav til isoleringsevne og luftgennemtrængelighed. Kolde miljøer karakteriseres ved kombinationen af fugt og vind ved en temperatur under -5 °C.


EN 343

Basiskrav til regntøj stiller krav til bl.a. vandtæthed, modstand mod vanddamp, rivestyrke og slidstyrke. Det øverste tal viser klassen for tøjets vandtæthed (maks. 3). Det nederste tal viser klassen for tøjets modstand mod vanddamp (maks. 3).


EN 471

Beskyttelsesbeklædning med forhøjet synlighed. Sikkerhedstøj har fluorescerende flader og reflekser, der opfylder certificeringskravene til design iht. tre forskellige klasser.

Klasse 1

Beskyttelsesbeklædning med fluorescerende materiale, med en overflade på mindst 0,14 m≤ og reflekser med en overflade på mindst 0,10 m≤, til brug hvor der kræves det laveste niveau for synlighed.

Klasse 2

Beskyttelsesbeklædning med fluorescerende materiale, med en overflade på mindst 0,50 m≤ og reflekser med en overflade på mindst 0,13 m≤, til brug hvor kravet til synlighed ikke er lige så høj som i klasse 3.

Klasse 3

Beskyttelsesbeklædning med fluorescerende materiale, med en overflade på mindst 0,80 m≤ og reflekser med en overflade på mindst 0,20 m≤, hvor der kræves det højeste niveau for synlighed.


EN ISO 20471

Beskyttelsesbeklædning med forhøjet synlighed. Varselstøj har fluorescerende flader og reflekser, der opfylder certificeringskravene til design iht. tre forskellige klasser, og det testes før og efter vask. Fem vaske er minimum, og hvis tøjet er blevet testet og godkendt for et større antal vaske, skal dette fremgå af vaskeetiketten.

Klasse 1

Beskyttelsesbeklædning med fluorescerende materiale, med en overflade på mindst 0,14 m≤ og reflekser med en overflade på mindst 0,10 m≤, til brug hvor der kræves det laveste niveau for synlighed.

Klasse 2

Beskyttelsesbeklædning med fluorescerende materiale, med en overflade på mindst 0,50 m≤ og reflekser med en overflade på mindst 0,13 m≤, til brug hvor kravet til synlighed ikke er lige så høj som i klasse 3.

Klasse 3

Beskyttelsesbeklædning med fluorescerende materiale, med en overflade på mindst 0,80 m≤ og reflekser med en overflade på mindst 0,20 m≤, hvor der kræves det højeste niveau for synlighed. Beskyttelsesbeklædningen skal dække overkroppen og som minimum have ærmer eller hellange bukseben. Refleksen skal gå rundt om overkrop og ærmer eller ben. Mindste bredde for refleksen er 50 mm.


EN 1150

Synlig beskyttelsesbeklædning. Tøj med god synlighed til ikke-professionel brug. Krav ikke så høje som EN 471. I standard EN 1150 er der ingen klasser.


EN ISO 11611

Beskyttelsesbeklædning til brug ved svejsning og lignende arbejde (tidligere EN 470). Velegnet til svejsere og industriarbejdere.


EN ISO 11612

Beklædning til beskyttelse mod varme og ild (tidligere EN 531). Certificeret og godkendt tøj, som beskytter brugeren ved kontakt med kraftig varme og flammer. Egnet til industriarbejdere og elektrikere.


EN 1149

Beskyttelsesbeklædning med elektrostatisk beskyttelse og reduceret risiko for gnistdannelse. Beklædningsgenstanden skal anvendes som en del af et samlet jordforbundet system for at undgå afladninger. Velegnet, hvor der er risiko for eksplosion, såsom raffinaderier.


EN ISO 14116

Beskyttelsesbeklædning med begrænset flammespredning (tidligere EN 533). Certificeret og godkendt tøj egnet til industriarbejdere.


EN ISO 61482

Beklædning til beskyttelse mod termiske risici ved lysbuer. Egnet, hvor der er risiko for, at lysbuer kan opstå.


EN 381

Beskyttelsesbeklædning til håndholdte motorsave. Klassificeres efter, hvilken hastighed for motorsavskæden den beskytter imod. Beklædningen klassificeres også i forskellige design. Design A og B er beregnet til at blive anvendt ved normal skovhugst af professionelle skovarbejdere, der er veluddannede og vidende på området. Design C dækker benene helt og er beregnet til at blive brugt af personer, der ikke normalt arbejder med motorsave eller i ekstraordinære situationer, f.eks. ved arbejde i træ.


EN 14404

Standarden for knæpuder. Standarden fastsætter minimumskrav for dimensioner og mekaniske krav til gennemtrængningsmodstand og kraftfordeling.


EN 1073-2

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktivt forurenede partikler.


EN 14126

Beskyttelsesbeklædning mod smitsomme agenser.


DIN 32781

Beskyttelsesbeklædning mod bekæmpelsesmidler.


EN 943

Type 1

Gastætte beskyttelsesdragter. Højeste beskyttelsesniveau, hvor alle dele af dragten skal være helt gastætte og yde maksimal beskyttelse mod gennemtrængning af kemiske og biologiske stoffer, samt mod flydende og luftformige industrikemikalier, samt være meget modstandsdygtige over for mekaniske belastninger. Åndingsluften skal give overtryk i hele beskyttelsesdragten.
Underklasse 1a: Luftpakken er placeret på indersiden af beskyttelsesdragten.
Underklasse 1b: Luftpakken er placeret på ydersiden af beskyttelsesdragten.
Underklasse 1c: Lufttilførslen foregår udefra, f.eks. via luftslange.


Type 2

Ikke gastætte beskyttelsesdragter. Beskyttelsesniveau, hvor kravet til beskyttelse mod gennemtrængning af kemikalier og kemiske industriprodukter er indrettet på en lavere koncentration end for type 1. Dragten skal beskytte mod gennemtrængning af væsker, der sprøjtes kraftigt med lavt tryk fra forskellige vinkler. Dragten skal være væsketæt, men behøver ikke at være gastæt. Åndingsluften skal give et overtryk i hele beskyttelsesdragten.


EN 14605

Type 3

Væsketætte beskyttelsesdragter - Dragter som kan beskytte mod stærke og koncentrerede stråler af flydende kemikalier, som f.eks. kan sprøjte ud fra et sprængt rør under tryk. Til sådanne kræves et barrierestof (kemikalieprøve iht. gennemtrængningstest EN 369) og tætnede sømme.

Type 4

Stænksikre beskyttelsesdragter - Beskyttelsesdragter som kan beskytte mod gennemvædning af kemikalier i væskeform, hvor væskevolumen opbygges på dragten og danner pytter og løber. Til sådanne kræves et barrierestof (kemikalieprøve iht. gennemtrængningstest EN 369) og tætnede sømme.


EN 13982 - 1(2)

Type 5

Tørpartikeldragter. Dragter som beskytter mod farligt støv og tørre partikler.


EN 13034

Type 6

Beskyttelsesdragter mod begrænsede stænk. Beskyttelsesdragter mod begrænset stænk af flydende kemikalier i væskeform, hvor der ikke er en koncentreret stråle og ingen risiko for, at væske samler sig på dragten, men hvor der kan forekomme fin tåge af dråber i luften.